Voorwaarden

Om de massage behandeling zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteert Massage & Wellness Praktijk Jolanda Sweeb een aantal voorwaarden.

Als u een afspraak voor een massage behandeling met mij maakt, ga ik ervan uit dat u kennis heeft genomen van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat:

1. Ik ben gediplomeerd massagetherapeut maar geen arts. De massages die ik aan u geef zijn in beginsel niet bedoeld om 'medische condities' (zoals ziekte, acute of chronische klachten) te diagnotiseren en/of te behandelen. In bepaalde gevallen kan ik besluiten om af te zien van het geven van een massage en u doorverwijzen naar een homeopaat/arts/specialist.

2. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intake gesprek aan mij verstrekt zodat ik de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk kan uitvoeren.

3. Vriendelijk wordt verzocht om mobiele telefoons uit te schakelen of op stille stand te zetten vlak voor aanvang van de massage.

4. De massages die ik geef hebben niets met erotiek en/of seks te maken. Klanten die toch seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen en/of gedragingen doen worden per direct uit mijn massagepraktijk verwijderd.

5. Eventuele gegevens die u voor of tijdens de massage aan mij geeft, worden door mij vertrouwelijk behandeld en nooit aan derden verstrekt. Vanuit mijn beroepsethiek als zorggever houd ik mij aan een geheimhoudingsplicht.

6. Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw email, adres en telefoonnummer gevraagd voor mijn administratie.  
 
7. Wederzijds respect in een ontspannen en veilige sfeer voor zowel u als mij is een vanzelfsprekendheid tijdens een behandeling.

8. Betaling uitsluitend contant of met een kadobon uitgegeven door Massage & Wellness Praktijk Jolanda Sweeb

9. Massage & Wellness Praktijk Jolanda Sweeb is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.  

10. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaard u dat u Massage & Wellness Praktijk Jolanda Sweeb nooit aansprakelijk zal stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massagebehandeling.